8 tháng 1, 2013

Tình bạn qua 24 chữ cái !


(A) ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.
(B )elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.
(C) alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".
(D) oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.
(E) nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.
(F) orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.
(G) ives unconditionally - Tận tụy với bạn.
(H) elps you - Giúp đỡ bạn.
(I) nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.
(J) ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.
(K) eeps you close at heart - Trân trọng bạn.
(L) oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.
(M) akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.
(N) ever judges - Không bao giờ phán xét.
(O) ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.
(P) icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.
(Q) uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.
(R) aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.
(S) ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.
(T) ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.

Andi Nguyễn Ánh Nhật (Sưu tầm)



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC