8 tháng 1, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN (Sưu tầm)

Thấy chưa
  Thấy chưa ?

Heee


Ở đây mới đúng!


Lòi...dưới!


Căng thẳng
Căng thẳng !Và ......Suy tư !
Suy tuLàng
Làng Văn hóa ...Photo
Nhưng "Xú thì ....đọm"
                                     
                                                             Tất cả đều mở                                                             
   
      
                                                                         Ôi!.........!
  
     
 

Chắc chưa
Chắc chưa ?


Chưa chắc
Chưa chắc!
                                                              Mỗi người một nửa yêu thương
Mỗi người mội nữa yêu thương
  Cả một  TRỜI yêu thương
thương rmH_nh(1)
Xong rồi !
Và ngồi đâu đây .....

H_nh
                  
                                                             Trang bị thế mới an toàn
   
                      
                                                        Mỗi bé một tâm trạng
Và thú ....MỎ VỊT

Thú mỏ vịt


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC