3 tháng 3, 2013

THƯ GIẢN CUỐI TUẦN (Sưu tầm)


  Thấy chưa ?Ở đây mới đúng!


Lòi...dưới!


Căng thẳng !


Và ......Suy tư !
Làng Văn hóa ...
Nhưng "Xú thì ....đọm"
                                     
                                                             Tất cả đều mở                                                             
   
      
                                                                         Ôi!.........!
  
    
 


Chắc chưa ?Chưa chắc!


                                                              Mỗi người một nửa yêu thương


  Cả một  TRỜI yêu thươngXong rồi !
Và ngồi đâu đây .....

                
                                                             Trang bị thế mới an toàn
   
                      

                                                        Mỗi bé một tâm trạng
Và thú ....MỎ VỊT
Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC